Install Theme

HINDI KA NA NATUTO! 

Every little thing is gonna be alright.. I know. I believe. :)

Kapag totoo ka sa sarili mo, binibigyan mo ang sarili mo ng isa sa mga importanteng bagay sa buhay ng tao, kalayaan. 

you deserve freedom. everyone does.

P.S. Re-blogged for no one in particular as of the moment. As a future reference, maybe? 

P.S. Re-blogged for no one in particular as of the moment. As a future reference, maybe? 

(via lovequotesrus)