Install Theme

Kapag totoo ka sa sarili mo, binibigyan mo ang sarili mo ng isa sa mga importanteng bagay sa buhay ng tao, kalayaan. 

you deserve freedom. everyone does.

P.S. Re-blogged for no one in particular as of the moment. As a future reference, maybe? 

P.S. Re-blogged for no one in particular as of the moment. As a future reference, maybe? 

(via lovequotesrus)

Pasakit sa marami 

Dinadaan na lang sa ‘sorry’.

Iniisip lang ang sarili

'Tas magsisisi sa huli.

Laging na lang napagbibigyan

Aral ay hindi matutunan

Hihintayin pa ba ang araw

Mawalan na ng tuluyan?

Pag-isipan ng mabuti

Katumbas ng bawat gawain

Nang hindi maging pasakit sa marami

At hindi puro sorry.

confession…

I’M IN LOVE!

but with no one and with nothing in particular. isn’t crazy? am i crazy?

people in love. scenic places. love songs. romantic movies. unimaginable love stories in books. they all make me fall in love and happy and hungry. :D